Loading
产品列表

您现在的位置:首页>菜谱推荐

    日式太阳蛋烤红薯

食材

贝贝之星烤红薯 x 1 个              鸡蛋 x 2 个


圣女果 x 2 个                          马苏里拉奶酪 适量


做法

1、贝贝之星烤红薯切半。

2、鸡蛋打开Toping半颗红薯上。

3、搭配圣女果等喜欢的时蔬等。

4、放入230°链条炉烘烤6分钟,低卡路里高膳食纤维的健身达人美食就做好了。